Certifikati

Kakovost je sestavni del vodenja podjetja in pomeni prizadevanje za nenehno izboljševanje vseh procesov, ki se odvijajo v podjetju. Visoki nivo kakovosti potrjujemo tudi s standardoma ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. Pri tem smo usmerjeni v uresničevanje zadovoljstva strank, zaposlenih in okolja v katerem delujemo.

 

Cilji sistema vodenja kakovosti so nenehno izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev, da bi s tem dosegli:

  • usklajenost z zahtevami in pričakovanji kupcev,
  • ustvarili dolgoročne partnerske odnose s strankami in dobavitelji,
  • večali dodano vrednosti izdelkov,
  • ustrezno motivacijo vseh zaposlenih, njihov napredek in osebni razvoj,
  • zmanjšanje količin odpadkov, racionalno rabo energentov in uporabo okolju prijaznih surovin.