Kontakt

RIEDL CNC d.o.o.
Preradovičeva ulica 42

2000 Maribor

Slovenija
T: 00386 2 3000 500
F: 00386 2 3000 503
E: officeping@riedlpong.si 

         

Direktor

Tomaž Riedl 

T: 00386/2/3000501

E: riedlping@riedlpong.si

 

Računovodstvo in finance

mag. Barbara Orozel Riedl

T: 00386/2/3000505

E: barbaraping@riedlpong.si

 

Milena Fuks

T: 00386/2/3000504

E: milena.fuksping@riedlpong.si

 

Tajništvo

Sabina Tomažič

T: 00386/2/3000500

E: sabina.tomazicping@riedlpong.si

 

Vodstvo proizvodnje

Peter Gošnjak, dipl.inž.str.

T: 00386/2/3000502

E: peter.gosnjakping@riedlpong.si

 

Kooperacija, spremljanje proizvodnje, nabava materiala

Blaž Meznarič, dipl.inž.str.

T: 00386/2/3000506

E: blaz.meznaricping@riedlpong.si

 

Skrb za stranke 

Dolores Boštele, oec.

T: 00386/2/3000507

E: dolores.bosteleping@riedlpong.si

 

Emil Dančič

T: 00386/2/3000513

E: emil.dancicping@riedlpong.si 

 

Janja Mikolič

T: 00386/2/3000514

E: janja.mikolic@riedl.si 

 

Klavdija Zelko

T: 00386/2/3000508

E: klavdija.zelkoping@riedlpong.si

 

Služba za zagotavljanje kakovosti

Lea Neuvirt

T: 00386/2/3000510

E: leaping@riedlpong.si

 

Alfonz Lukovnjak

T: 00386/2/3000509

E: alfonz.lukovnjakping@riedlpong.si

 

Raziskave in razvoj

rd@riedl.si

 

 

Logistika

Damijan Ferlič  

T: 00386/41/654-256

E: logistikaping@riedlpong.si