Vizija

Podjetje želi utrditi svoj položaj konkurenčnega ponudnika kakovostnih in celovitih rešitev na področju mehanske obdelave zahtevnih izdelkov na mednarodnem trgu. Pri tem želi uresničiti različne oblike sodelovanje s poslovnimi partnerji.

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja temelji na individualni rešitvi potreb strank in trajnem ustvarjanju dodane vrednosti zahtevnih kovinskih izdelkov.

Naše vrednote

Poštenost, odkritosrčnost, dostojanstvo in spoštovanje ter znanje, izkušnje, inovativnost, kreativnost, transparentnost so ključne vrednote delovanja podjetja. Vrednote povezujejo vse zaposlene. Uresničujemo jih skupaj s strankami, dobavitelji in drugimi deležniki iz ožjega in širšega okolja ter s tem krepimo našo družbeno odgovorno ravnanje.