Kakovost

Politika kakovosti in upravljanja okolja v funkciji doseganja ciljev je celovit in nedeljiv del komercialne politike in vizije podjetja, ki temelji na sistematičnem razvoju kakovosti, nenehnem izboljševanju njene učinkovitosti, stalne skrbi za zadovoljstvo strank in okolju prijaznem pristopu:

Organizacija podjetja mora biti primerna za postavljene cilje kakovosti in ravnanje z okoljem,

Kakovost izdelkov je naš strateški cilj. Izdelki morajo izpolnjevati vse zahteve naših kupcev in morajo biti v skladu s tehničnimi zahtevami, saj je naša dobra referenca pogoj za dober ugled našega podjetja, kot tudi za varstvo okolja,

Stalno izboljševanje sistemov vodenja kakovosti in okoljskih politik, delovnih pogojev in tehnološke opreme delovnih mest je podlaga za spodbujanje kakovostnejšega dela in doseganja zadovoljstva vseh zaposlenih,

Odnosi z dobavitelji in kupci temeljijo na vzajemnem spoštovanju, zaupanju, skupnih interesih in prijateljstvu,

Učinkovito delovanje in zagotavljanje kakovosti z optimalnimi stroški sta osnova za uspešno vodenje kakovosti in zagotovitev potrebnih virov za delovanje politike ravnanja z okoljem,

Skrbimo za stalno izobraževanje vseh zaposlenih v podjetju, kar je osnova za doseganje kakovosti in pravilnega odnosa z okoljem,

Ob upoštevanju danih standardov uporabljamo le najboljše in okolju prijazne materiale ter opremo za proizvodnjo naših izdelkov,

Sistematično in pravočasno nadzorovanje zastavljenih ciljev za kakovostno in okoljsko upravljanje ter hitro korekcijo odstopanj v proizvodnem procesu,

Postavljen sistem vodenja kakovosti mora biti posodobljen, dokumentiran, dostopen in razumljiv vsem zaposlenim in širši javnosti.

Maribor; Date: 06.02.2017
Tomaž RIEDL, CEO

Certifikati

Kakovost je sestavni del upravljanja podjetja in pomeni težnjo k stalnemu izboljševanju vseh tekočih procesov v podjetju. Prav tako potrjujemo visoko raven kakovosti s standardi ISO 9001: 2015 in ISO 14001: 2015. S tem smo usmerjeni k uresničevanju zadovoljstva naših kupcev, zaposlenih ter okolja, v katerem delujemo.

NAŠI CILJI

Cilji sistema vodenja kakovosti nenehno izboljšujejo kakovost izdelkov in storitev, zato smo lahko dosegli naslednje:

 • Skladnost z zahtevami in pričakovanji naših kupcev,
 • Ustvarjanje dolgoročnih partnerskih odnosov s strankami in dobavitelji,
 • Povečali dodano vrednost naših izdelkov,
 • Dosegli ustrezno motivacijo vseh zaposlenih, njihov napredek in osebno rast,
 • Zmanjšali količino odpadkov,
 • Racionalizirali uporabo energetskih virov in
 • Uporabo okolju prijaznih surovin.
Certificate 1

Certifikat ISO 9001:2015

Certificate 1
Certificate 1
Certificate 1
Certificate 1

Merilna oprema

 • 3D skener ATOS TRIPLE SCAN
 • koordinatni merilni stroj ZEISS ACCURA
 • koordinatni merilni stroj ZEISS DURAMAX
 • vertikalni profilni projektor MITUTOYO PJ-A 3000
 • optični in video merilni sistem VISION ENGINEERING SWIFT DUO
 • sistem za merjenje dimenzij iz slike KEYENCE IM-6000
 • merilna roka FARO POWER GAGE