Kakovost

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

RIEDL SKUPINA je sprejela politiko kakovosti in ravnanja z okoljem v skladu z namenom in kontekstom organizacije ter njenimi strateškimi cilji. Je celovit in nedeljiv del poslovne politike in vizije celotne Skupine in temelji na sistematičnem razvoju kakovosti, nenehnem izboljševanju na vseh ravneh delovanja, stalni skrbi za povečanje zadovoljstva odjemalcev in okolju prijaznem pristopu.

Vrhunska kakovost izdelkov in storitev je strateški cilj celotne Skupine. Izdelki morajo izpolnjevati vse zahteve kupcev in morajo biti v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami. Vrhunska kakovost je temelj za dolgoročne poslovne odnose in ključna za dober ugled RIEDL SKUPINE.

Stalno izboljševanje sistemov vodenja kakovosti, okoljske politike, delovnih pogojev in tehnološke opreme je podlaga za spodbujanje kakovostnejšega dela in doseganja zadovoljstva vseh deležnikov: kupcev, dobaviteljev, zaposlenih in družbe.

Naši poslovni odnosi z dobavitelji in kupci temeljijo na vzajemnem spoštovanju, zaupanju, poštenosti in odprti komunikaciji. V celotni Skupini se vedno trudimo povečati zadovoljstvo vseh zainteresiranih strani.

Učinkovito ter racionalno delovanje ter zagotavljanje kakovosti z optimalnimi stroški sta osnova za uspešno vodenje kakovosti in zagotovitev potrebnih virov za delovanje politike ravnanja z okoljem.

V RIEDL SKUPINI skrbimo za stalno izobraževanje vseh zaposlenih v podjetju, kar je osnova za doseganje kakovosti in pravilnega odnosa do okolja. RIEDL SKUPINA kot enega temeljnih dokumentov delovanja prepoznava tudi Kodeks ravnanja, ki je sestavni del politike kakovosti.

Ob upoštevanju vseh danih standardov uporabljamo le najboljše in okolju prijazne materiale ter opremo za proizvodnjo izdelkov in storitev.

Postavljen sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je posodobljen, dokumentiran, dostopen in razumljiv vsem zaposlenim in širši javnosti.

Maribor, 28.05.2019
Direktor: Tomaž RIEDL

Certifikati

Kakovost je sestavni del upravljanja podjetja in pomeni težnjo k stalnemu izboljševanju vseh tekočih procesov v podjetju. Prav tako potrjujemo visoko raven kakovosti s standardi ISO 9001: 2015 in ISO 14001: 2015. S tem smo usmerjeni k uresničevanju zadovoljstva naših kupcev, zaposlenih ter okolja, v katerem delujemo.

NAŠI CILJI

Cilji sistema vodenja kakovosti nenehno izboljšujejo kakovost izdelkov in storitev, zato smo lahko dosegli naslednje:

 • Skladnost z zahtevami in pričakovanji naših kupcev,
 • Ustvarjanje dolgoročnih partnerskih odnosov s strankami in dobavitelji,
 • Povečali dodano vrednost naših izdelkov,
 • Dosegli ustrezno motivacijo vseh zaposlenih, njihov napredek in osebno rast,
 • Zmanjšali količino odpadkov,
 • Racionalizirali uporabo energetskih virov in
 • Uporabo okolju prijaznih surovin.
Certificate 1

Certifikat ISO 9001:2015

Certificate 1
Certificate 1

Merilna oprema

 • skener ATOS TRIPLE SCAN ( 3D skeniranje )
 • koordinatni merilni stroj ZEISS ACCURA
 • koordinatni merilni stroj ZEISS DURAMAX
 • vertikalni profilni projektor MITUTOYO PJ-A 3000
 • optični in video merilni sistem VISION ENGINEERING SWIFT DUO
 • sistem za merjenje dimenzij iz slike KEYENCE IM-6000
 • merilna roka FARO POWER GAGE